Half Day. Pick up at 12:30pm Teacher's Development 12:45-2 pm